Ασφάλιση επιχείρησης

H επιχείρησή σας είναι εκείνη που σας προσφέρει την οικονομική δυνατότητα να φροντίσετε τον εαυτό σας αλλά την οικογένειά σας παρέχοντας σας το εισόδημα που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας. Όσο μεριμνείτε για την ασφάλεια της και το κέρδος της τόσο πιο εφησυχασμένοι θα νιώθετε.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων Business εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως, σ' ένα περιβάλλον που τα πάντα μεταβάλλονται και φλερτάρουν με απρόσμενους κινδύνους (φυσικές καταστροφές, εμπρησμοί, υγειονομικές κρίσεις κτλ) θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και αναλάβουμε τον έλεγχο με διαφορετικό τρόπο.

Ασφαλίζοντας την επιχείρησή μας διασφαλίζουμε την απουσία μιας οικονομικής καταστροφής. Ασφαλίζοντας την περιουσία μας και τα εμπορεύματά σας δεν είστε πλέον εκτεθειμένοι.

Πέρα όμως από την ασφάλιση του κτιρίου και των σφαλισμένων αντικειμένων πολύ σημαντική είναι και η ασφάλιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Ένα εργατικό ατύχημα είναι ικανό να επιφέρει μεγάλες οικονομικές απώλειες καθώς διάφορες δικαστικές διαδικασίες .Προστατεύοντας τους εργαζόμενους σας, προστατεύετε και την επιχείρησή σας.

Ας φτιάξουμε λοιπόν μαζί ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον με ένα μεγάλο εύρος καλύψεων.

Καλύψεις

 • Φωτιά-πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη
 • Φωτιά από δάσος
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων-συντριμμάτων
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη, είτε προηγήθηκε αναρρίχηση, είτε όχι
 • Καταιγίδα- Θύελλα- Πλημμύρα-Χιόνι-Παγετός
 • Διάρρηξη-ή υπερχείλιση δεξαμενών ή /και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης ή /και ύδρευσης
 • Διάρρηξη-ή υπερχείλιση σωληνώσεων- εγκαταστάσεων Sprinklers
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ηλεκτρικές βλάβες μηχανημάτων
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καπνός
 • Θραύση κρυστάλλων-προσθηκών
 • Θραύση επιγραφών
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Φύλαξη ασφαλισμένης περιουσίας
 • Κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης-αποθήκευσης
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού χώρου
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς
 • Αστική ευθύνη ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή υδάτων
 • Ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών
 • Κλοπή με διάρρηξη περιεχομένου
 • Κλοπή χρημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου ή/και ταμείου) συνέπεια κλοπής
 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών