Ομαδική ασφάλιση υγείας

Μία επιχείρηση για να μπορεί να επιβιώσει αρχικά πρέπει να διασφαλίσει το εργατικό δυναμικό της και κατ ΄επέκταση την ακεραιότητα της υγείας των ανθρώπων που το απαρτίζουν. Ο κάθε εργαζόμενος έχει ανάγκη τις οικονομικές απολαβές γι' αυτό η εξυπηρέτηση του σε θέματα υγείας πρέπει να γίνεται ταχύτατη καθώς και η εταιρεία από την άλλη χρειάζεται την γρήγορη επάνοδό του. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και οι δύο πλευρές θα ήθελαν να νιώθουν την ασφάλεια ότι η λύση θα βρεθεί άμεσα καθώς η δημόσια υγεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει βασικές ελλείψεις.

Ένα ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να επιφέρει κέρδος και στον εργαζόμενο (επιδόματα, καλύψεις κτλ) αλλά και στην επιχείρηση καθώς τα ασφάλιστρα περνούν στα έξοδα της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι έχοντας ένα ομαδικό ασφαλιστήριο σε συνδυασμό με τον ασφαλιστικό τους φορέα μπορούν να έχουν κάλυψη έως 100%.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια απευθύνονται στις επιχειρήσεις παντός τύπου και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και τις δυνατότητες και επιθυμίες του εργοδότη.

Παροχές προγράμματος

  • Ασφάλιση ζωής 10.000 ευρώ
  • Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα έως 20.000 ευρώ
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη 10.000 ευρώ
  • Διαγνωστικές εξετάσεις 10.000 ευρώ
  • Ιατρικές επισκέψεις 60 ευρώ
  • Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων χωρίς όριο
To πρόγραμμα αφορά:
  1. Αθλητικές ερασιτεχνικές ομάδες
  2. Σχολικές μονάδες
  3. Συλλόγους
  4. Επιχειρήσεις