Ασφάλεια ζωής-προστασία της οικογένειας

Η αγάπη για την οικογένεια μας πολλές φορές μας δημιουργεί σκέψεις που προκαλούν μεγάλη ανησυχία πόσο μάλλον αν τα μέλη της και η φροντίδα τους εξαρτώνται κατεξοχήν από εμάς και κανέναν άλλο. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι θα απογίνουν οι αγαπημένοι μας αν εμείς φύγουμε από αυτή τη ζωή. Ποιος θα τακτοποιήσει τις διάφορες οφειλές μας προκειμένου να απαλλάξουμε την οικογένειά μας από αυτό το φορτίο.

Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό το βραχνά και να μη ζούμε κάτω από τη σκιά αυτού του άγχους υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσουμε τα παραπάνω αποκτώντας ένα πρόγραμμα ασφάλισης θανάτου.

Έτσι επισυνάπτουμε μία σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία ότι εκείνη θα είναι που θα παρέχει το χρηματικό ποσό που έχουμε ορίσει σε μία τέτοια περίπτωση.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε:

  • Οικογενειάρχες που θέλουν να εξασφαλίσουν ένα κεφάλαιο στην οικογένειά τους (σε ενδεχόμενο θάνατο)
  • Δανειολήπτες όπου κατ' αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους (σε ενδεχόμενο θάνατο)
  • Συνεταίρους όπου θέλουν να καλύψουν το μετοχικό κενό χωρίς να κλείσει η επιχείρηση (σε ενδεχόμενο θάνατο)
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να καλύψουν τα έξοδα για τους φόρους κληρονομιάς (σε ενδεχόμενο θάνατο)
  • Επιχειρηματίες όπου θέλουν να καλύψουν κενά που θα προκύψουν στην επιχείρηση μετά την απώλεια της ζωής τους ( πληρωμές προμηθευτών, υπαλλήλων, δανείων κτλ)
  • Γενικά σε ανθρώπους που επιθυμούν να αφήσουν ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο (σε ενδεχόμενο θάνατο)