Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Πολλές είναι οι μεταβολές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και καθορίζουν τον τομέα συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας, ρευστότητα εισοδήματος κτλ).Όλες αυτές οι αλλαγές μας προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον καθώς αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσουμε τελικά να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής μας και στην Τρίτη ηλικία.

Το μέλλον είναι απρόβλεπτο γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε οι ίδιοι ροές εισοδήματος. Με τα προγράμματα συνταξιοδότησης μπορούμε να μεριμνήσουμε για το κεφάλαιο που θα συμπληρώσει τη σύνταξή μας.

Αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να το λάβετε είτε ως έντοκες εισφορές , είτε με τη μορφή εφάπαξ είτε ως σύνταξη.

Μην αφήνετε την τύχη σας στο δημόσιο σύστημα ,συμπληρώστε την απαλλάσσοντας τον εαυτό σας από το άγχος των μειώσεων και αισθανθείτε ελεύθεροι και ασφαλείς.

Μαζί μπορούμε να ερευνήσουμε τις ανάγκες σας και να επιλέξουμε το κατάλληλο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για εσάς και να οικοδομήσουμε το μέλλον σας.