Πρόγραμμα αποταμίευσης

Στις μέρες μας λόγω των συνθηκών της οικονομίας και του μεγάλου όγκου οικονομικών υποχρεώσεων η αποταμίευση αποτελεί δύσκολη διαδικασία για πολλούς από εμάς.

Εάν θέλει όμως κάποιος να δημιουργήσει κεφάλαιο και να δει την αύξησή του σε βάθος χρόνου υπάρχουν τα κατάλληλα προγράμματα Unit Linked της Εθνικής τα οποία επενδύουν στις κυριότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές και η διαχείριση γίνεται μέσω της εταιρείας PARIBAS.

Γιατί κάποιος να επενδύσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα χρήματά του;

 • Υπάρχει διαφάνεια στην επένδυση.
 • Bonus δεκαετίας 1,5% της αξίας του Λ.Ε.Α.
 • Bonus λήξης 2% της αξίας του Λ.Ε.Α. (για διάρκεια από 15 έτη και άνω)
 • Μεγάλη διασπορά χαρτοφυλακίου το οποίο δεν αφήνει εκτεθειμένη την επένδυση στην μεταβλητότητα των αγορών (στρατηγική isovol)
 • Διείσδυση σε αγορές που ο μέσος επενδυτής δεν μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση.
 • Προστασία από αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων
 • Χαμηλά διαχειριστικά έξοδα λογαριασμού επένδυσης
 • Συμμετοχή σε ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο 500 δις.
 • Δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσης με έκτακτες καταβολές. (2 έως 8 ετήσια ασφάλιστρα)
 • Δυνατότητα στην λήξη να χρησιμοποιηθεί ως σύνταξη ορισμένης ή ισόβιας διάρκειας
Λειτουργία του προγράμματος:

 1. Επιλέγετε το ποσό που θα αποταμιεύετε κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο .
 2. Η ελάχιστη καταβολή είναι 840 ευρώ
 3. Εάν επιλέξετε εφάπαξ καταβολή ,το ελάχιστο ποσό είναι 5000.
 4. Εσείς ορίζετε τη διάρκεια των αποταμιεύσεων σας με ελάχιστη δυνατή τα 10 έτη.