Ασφάλιση υγείας άνω των 60

Οι περισσότεροι άνθρωποι ανάλογα με τις συνθήκες ζωής τους παρουσιάζουν θέματα υγείας μετά τα 60 έτη. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας είναι οι πιο ευπαθείς σε νοσήματα γι αυτό και δύσκολα κάνουν ασφαλιστήρια προγράμματα υγείας. Αν όμως για διάφορους λόγους δεν τα καταφέραμε νωρίτερα αξίζει να κάνουμε τώρα μία προσπάθεια, όσο έχουμε την ευκαιρία να διασφαλίσουμε την ασφαλισιμότητα μας και φυσικά ένα πρόγραμμα υγείας με πολλές καλύψεις.

Παρά την απόφαση της τελευταίας στιγμής μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα παρακάτω παροχές:

Παροχές ασφάλισης για άνω των 60

  • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για το σύνολο των ετήσιων παροχών μέχρι 1.000.000 ευρώ
  • Δίκλινο Δωμάτιο
  • Ανώτατο ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου σε περίπτωση χρήσης άλλου ασφαλιστικού φορέα στα αποκλειστικά 400 ευρώ.
  • Διαγνωστικές εξετάσεις
  • Επείγοντα -έκτακτα περιστατικά
  • Check up