Πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με προ υπάρχουσες ασθένειες

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ προσεκτικές ως προς την ασφάλιση ασθενών με προ υπάρχουσες παθήσεις. Εξαιρούν καλύψεις που αφορούν ιατρικά ζητήματα που ενυπάρχουν ή δεν συνάπτουν συνεργασία με τον πελάτη-ασθενή στην έσχατη περίπτωση.

Υπάρχουν όμως τρόποι να βρούμε ασφαλιστική κάλυψη ανάλογα βέβαια τη σοβαρότητα των ιατρικών σας θεμάτων.

Μαζί θα μπορούσαμε να βρούμε αυτούς τους τρόπους και τα κατάλληλα προγράμματα που θα μπορούσαν να έχουν αίσια έκβαση στην περίπτωσή σας.

Μερικές από τις καλύψεις που υπάρχουν για προ υπάρχουσες ασθένειες είναι οι εξής:

 • Ετήσιο όριο καλύψης ίσο με 100.000 ευρώ
 • Δωμάτιο κατ' επιλογή
 • Ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας για τις παθήσεις που ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο και δηλώθηκαν κατά την έναρξη της ασφάλισης:
  • -50% κατά τα πρώτα ασφαλιστικά έτη
  • -40% από το 6ο και το 10ο ασφαλιστικό έτος (εφόσον πραγματοποιείται το ετήσιο check up που προβλέπεται για την παρακολούθηση της πάθησης με βάση την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα και δεν έχει προκύψει νοσηλεία του ασφαλισμένου στο Μετροπόλιταν για τη συγκεκριμένη πάθηση ή τις τυχόν επιπλοκές της)
  • -30% από το 10ο ασφαλιστικό έτος εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας για παθήσεις και τις επιπλοκές τους που ήταν άγνωστες στον ασφαλισμένο.
 • Κάλυψη δαπανών σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις στο Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν
 • Δυνατότητα διενέργειας ενός προληπτικού ελέγχου (check up) κατά τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικού έτους.