Πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων

Για όσους επιθυμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της υγείας τους, για όσους δεν έχουν ασφάλιση για διάφορους λόγους και επιθυμούν να ελέγχονται τακτικά αλλά και για εκείνους που ήδη έχουν ιατρικό ιστορικό και χρειάζονται διαρκής επανελέγχους μέσω εξετάσεων υπάρχει ένα πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων το οποίο μπορεί να σας παρέχει ποιότητα και ταχύτητα διαγνωστικών ελέγχων.

Παροχές προγράμματος

 • Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων 100% μέχρι το ποσό των 2000 ευρώ ανά έτος χωρίς τη συμμετοχή του πελάτη από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό ή του δημοσίου.
 • Προληπτικός έλεγχος:
  Παιδικό-Εφηβικό (1μηνός-20 ετών)
  • Γενική αίματος
  • Σάκχαρο
  • Τ.Κ.Ε.
  • Χοληστερόλη Ολική
  • Γενική Ούρων
  Άνδρες & Γυναίκες (άνω των 21 ετών)
  • Γενική αίματος
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Χοληστερόλη LDL
  • Χοληστερόλη ΗDL
  • Χοληστερόλη Ολική
  • Τριγλυκερίδια
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Γενική Ούρων
  • Α/Α Θώρακος (F)
  Άνδρες (άνω των 45 ετών)
  • Γενική αίματος
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Χοληστερόλη LDL
  • Χοληστερόλη ΗDL
  • Χοληστερόλη Ολική
  • Τριγλυκερίδια
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Γενική Ούρων
  • Α/Α Θώρακος (F)
  • PSA
  Γυναίκες (άνω των 45 ετών)
  • Γενική αίματος
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Χοληστερόλη LDL
  • Χοληστερόλη ΗDL
  • Χοληστερόλη Ολική
  • Τριγλυκερίδια
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Γενική Ούρων
  • Α/Α Θώρακος (F)
  • Test PAP
  • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Προγεννητικός έλεγχος:
  • VDRL
  • HBsAG
  • ANTI-HCV
  • HIV(I,II)
  • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού (IgG, IgM)
  • Αντισώματα Ερυθράς (IgG, IgM)
  • Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgG, IgM)
  • Γενική αίματος
  • Ομάδα αίματος
  • RHESUS
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  • Γενική ούρων